Hur man blir medlem:

Medlemsavgiften ger dig möjlighet att delta i alla våra föreläsningar, studiecirklar och andra aktiviteter, samt medlemskap i riksorganisationen SKA Nordmark.

Fr o m - T o m att man fyller:Helår: 
 0 - 13Gratis om målsman är medlem
14 - 20150:-
21 - 250:-
Stödmedlem50:-
De som bor utanför Uma härad eller inte är aktiva kan vara med som lokala stödmedlemar utan SCA/Nordmarks medlemskap.

Betala in på Postgiro 64 99 00 - 8 (SKA Uma) och ange namn, adress, telefon och ev. medeltida namn. Se vår kalender för aktiviteter och tider. Dom som behöver dom officiella tidningarna DT/Silversparren lägger till dom av Nordmark beslutade 250:- extra och noterar "Prenumeration" på inbetalningen till kassören.