Ämbetsmän i Uma härad.

Drots Drots Joakim
Fogde Borgfogde
(Inspiration och funktion)
Eric Sternschild
MoAS MoAS
(konst och vetenskap)
Erik Drake
Marsk Marsk
(kämpaleksansvarig)
Chevalier Armand d'Alsace, Vicomte
Skattmästare Skattmästare Gerdis
Webansvarig Webansvarig Kompetent och ansvarsfull sådan sökes
En