Directory contents of "/2003/capoeira_demo/"
Pictures
P1112320.jpg
Rodvi och Elisiv presenterar föreningen.
P1112321.jpg
 
P1112338.jpg
Lille och Jean, redo att gå i klinch!
P1112340.jpg
 
P1112342.jpg
När kämparna drabbar samman flyger träflisorna, och det går ett sus genom salen...
P1112351.jpg
 
P1112354.jpg
Även en SCA:it måste besöka "den andra världen" ibland.


Go to previous directory.